Aktuality

Koncert od 19:30 v kostele Povýšení sv. Kříže, na programu A. Dvořák: Mše D dur
Koncert se koná v domově sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy. Začíná v 17:00 a na programu je P. Georgius Zrunek - Missa pro festis natalitiis a vánoční koledy v úpravě Jar. Krčka. Vstupné dobrovolné.